Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úvodní informace

Vloženo: 14. října 2007

Vážení zemědělci, Vaše vlastní obilí zpracujeme pro Vaše zvířata u Vás na dvoře přesně podle Vašich požadavků! 

Firma ANIMO PLUS, s.r.o. je provozovatelem mobilních mícháren krmných směsí se zaměřením na služby šrotování a mačkání zrnin. Dále je firma distributorem sojového extrahovaného šrotu a minerálně-vitaminózních doplňků do krmných směsí pro hospodářská zvířata značky SCHAUMANN. 

Firma je vlastníkem dvou mobilních mícháren krmných směsí typu Gmelin FD 3000.

Mobilní míchárny jsou způsobilé vyrábět kompletní a doplňkové krmné  směsi pro skot, prasata a drůbež, dále i pro domácí zvířata jako jsou koně, pštrosi, slepice, s použitím doplňkových krmiv. Krmné směsi s obsahem antikokcidik či chemoterapeutik ani medikované krmné směsi se nesmějí v těchto MMKS vyrábět.

Krmiva mohou být vyráběna ve struktuře šrotů nebo mačkaných obilovin ve směsi s nešrotovanými surovinami.