Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Linka důvěry v Kutné Hoře

Vloženo: 24. července 2007

OD 16. 3. 2020, KDY BYL VLÁDOU NAŘÍZENÝ OMEZENÝ POHYB OSOB, DOPORUČUJEME, ABYSTE NEVÁHALI V PŘÍPADĚ NEJISTOTY, PSYCHICKÝCH OBTÍŽÍ A PŘI POTŘEBĚ SDÍLET POCITY A MYŠLENKY A PLÁNOVAT, CO DĚLAT, VOLAT NA LINKU DŮVĚRY 327 511 111. I V PŘÍPADĚ TĚZKOSTÍ OHLEDNĚ SOUČASNÉ SITUACE OHROŽENÍ COVID-19 VÁM POMŮŽEME, ABYSTE SE ZORIENTOVALI V TOM, CO SE DĚJE, JAK SE CÍTÍTE, A MOHLI JSTE PODNIKNOUT SMYSLUPLNÉ KROKY.
Můžete nám volat po - pá od 8:00 - 22:00 (včetně svátků) na telefon linky důvěry 327 511 111 nebo 602 874 470

Co je telefonická krizová intervence?

Cíle:

 1. Poskytnout každému člověku v tísni, zoufalství a při nebezpečí sebevraždy možnost bezprostředního kontaktu s jiným člověkem, který je připraven a schopen jej vyslechnout a vést s ním hovor, aniž by ho omezoval v jeho svobodě.
 2. Dodat volajícímu odvahu k životu a přispět k překonání jeho krizového stavu, aby mohl nadále žít důstojně, způsobem pro něj běžným.
 3. Podpořit volajícího ve využití potenciálu jeho přirozeného prostředí, ať už se jedná o jeho rodinu, místní společenství či služby místních institucí.
 4. Zaručit uživateli kvalitní péči s vysokým důrazem na odbornost pracovníků, bezpečí a plnou anonymitu.

 

Komu je služba určena:

Cílovou skupinou jsou děti, mládež a dospělí v situaci akutní psychosociální krize, kteří se rozhodli svou tíživou životní situaci řešit s odbornou pomocí na telefonu linky důvěry.

 

Zásady:

 1. Každému volajícímu a každému, kdo přijde do osobního kontaktu s pracovníky Linky důvěry, je zaručena absolutní mlčenlivost. Tato mlčenlivost může být porušena pouze na výslovnou žádost volajícího.
 2. Na volajícího ani na pracovníka Linky důvěry nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 3. Všichni pracovníci Linky důvěry procházejí pečlivým výběrem, přípravou a školením. Přitom je nutno brát v úvahu zejména schopnost pochopení pro druhého člověka, schopnost empatie, naslouchání a sebereflexe.
 4. Od volajícího nesmí být požadován finanční ani jakýkoli jiný závazek.
 5. Pracovníci Linky důvěry mohou před soudem vypovídat jen se svolením uživatele a vedoucího Linky důvěry.

 

Metody:

 1. Pracovníci linky důvěry mohou být placeni i neplaceni. Všichni dohromady tvoří pracovní tým.
 2. Po pečlivém výběru nových spolupracovníků, jejich přípravě a školení pro jejich práci, jsou vedeni staršími spolupracovníky linky důvěry podle toho, jak určí vedoucí linky důvěry. Následným vzděláváním a výcvikem se kvalifikace pracovníků linek důvěry zvyšuje.
 3. Stanici telefonické pomoci je k dispozici určitý počet odborníků, aniž nutně musí být přímými spolupracovníky linky důvěry.
 4. První kontakt s volajícím se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím telefonu. Může k němu však dojít i na základě dopisu nebo osobní návštěvy. Je věcí volajícího kontakt navázat, udržovat, přerušit či znovu navázat. I linka důvěry by měla mít právo od další pomoci ustoupit. V zásadě se však snaží možnosti kontaktu udržovat otevřené.
 5. K principům telefonické pomoci v krizových stavech patří skutečnost, že je k dispozici nepřetržitě ve dne i v noci.
 6. Pokud je v zájmu volajícího navázat spolupráci s jinými místy, je k tomu zapotřebí jeho předběžného souhlasu.